Psykobalance

Vejen til personlig udvikling

 

Jeg er uddannet psykolog og kropsorienteret psykoterapeut med en helt unik kombination af arbejdsmetoder. Jeg tilbyder psykologisk rådgivning/supervision og behandling. Jeg arbejder med følgerne problematikker. 

Angst/Depression

Stress/Udbrændthed

Vrede/Emotionel ustabilitet

Dårlig selvværd

Traumer

Autisme/ADD/ADHD

Prestationsangst

Ticks

Dyspraksi/Dysleksi

Terapi børn og unge

Oplever du at dit barn har det svært personligt, relationelt eller skolefagligt? Ønsker du hjælp til at skabe en positiv udvikling hos dit barn? Så læs mere.

 

Terapi voksne

Oplever du at havne i samme mønster, konflikter eller problematikker i dit personlige eller arbejdsmæssige liv og ønsker hjælp til forandring? Så klik her.

 

Rådgivning / Kurser til forældre

Oplever du behov for sparring omkring dit barns problematikker? Føler du dig ofte magtesløs og har svært ved at hjælpe dit barn til positiv udvikling? Så læs mere her.

 

Tilbud til professionelle

Ønsker du at udvikle dig professionelt?  Meld dig ind til en af mine fortedrag eller supervision og få ny indsigt og nye redskaber du kan trækker på i din praksis.

 

Behandling

              Terapeutisk er jeg bredt uddannet, orienteret og interesseret.               Her kan du læse om de forskellige metoder jeg arbejde med.

Narrativ terapi

 Denne terapeutiske tilgang giver mig værktøjer til at jeg kan hjælper dig til at udfordre dine måder at tænke og agere på. Du bliver bedre i stand til at se på dine mønstre og arbejde med dem der skader dig mere end de gavner.  Her tager vi udgangspunkt i dine almindelige fortællinger om dig selv, leder efter små sprækker i din fortælling som kan udforskes og give en alternativ måde at forstår dig og din situation på. Vi har fokus på at udforske de positive historier om dig selv og dit liv, for at udfordre de negative historier, der forhindrer dig i at komme videre. Vi leder efter forandringer, som små tegn på at du bevæger dig i den ønskede retning og har fokus på de ressourcer og potentialler du allerede trækker på.  

“Det er ikke dig der er problemet. Det er problemet, der er problemet”.  

Kognitiv adfærdsterapi

Denne terapi giver mig redskaber til at hjælpe dig til at se på det forhold, at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler indbyrdes påvirker hinanden og kan skabe og opretholde psykiske problematikker som stress, angst, depression mm.. I sessionerne arbejder vi på at identificere og ændre urealistiske og uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, der hæmmer dine handlemuligheder og forhindrer dig i at komme i psykisk bedring.

Vi udforsker din oplevelse af dig selv og verden omkring dig ud fra terapiens grundtanke om at vores oplevelse af os selv og de situationer vi kommer ud for aldrig er objektive og neutrale og at vi kun er i stand til at lægge mærke til en del af virkeligheden, da vores perception er sellektiv. Vi udforsker derfor hvilken sindsstemning og tidligere erfaringer farver dine oplevelser af virkeligheden, giver følelsesamæssig ubehag og manifesterer sig som stress, angst, depression mm.

I forløbet lærer du at sætte ind over tanker, adfærd og kropslige reaktioner. Igennem bevidste vælg får du bedre kontrol over dit liv, dine handlemønstre og din psykiske tilstand. 

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

I EMDR arbejder vi ud fra den forståelse, at bag symptomer ligger ubearbejdede overvældende oplevelser. Nogle af disse oplevelser har du muligvis allerede glemt eller slet ikke tillægger nogen betydning. I terapien hjælper jeg dig med at identificere det der bør bearbejdes, for at du kan komme videre. Fokus er derfor ikke på symptommerne i sig selv, men på hvad der har forårsaget dem. Vi identificirer nøglesituationerne og ved hjælp af bilateral stimulation bearbejder dem i sessionerne. Dette er med til at skabe varige ændringer, der kan mærkes som forandringer i de invaliderende symptomer og din adfærd. Målet er, at du når dertil, hvor du er symptomfri og har kontrol over dine reaktionsmønstre.

EMDR er evidensbaseret og anerkendt af WHO som en meget effektiv metode til bearbejdning af svære psykologiske traumer, stress, angst og PTSD behandling. Den er også meget effektiv i bearbejdning af sorg, reaktioner på fysiske sydgomme, behandling af depression, bearbejdning af vrede og rigtig mange andre tilstende som er forbundet med stærke følelser.

Bearbejdning af de oplevelser der ligger til grund for dine problemstillinger, kan være følelsesmæssigt bevægende og en meget intens oplevelse. Ved sessionens afslutning vil du dog opleve at du igen er mere rolig.

MNRI - Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration

Denne metode er udviklet af dr. Svetlana Masgutova og her arbejder jeg med at integrere de primitive reflekser der er under eller overaktive i hjernestammen, vores mest primitive niveau i den menneskelig hjerne.

Nogle af reflekserne er almint kendt for de fleste forældre og de fleste kan nikke genkendende til sutte- eller griberefleksen. Det som det færreste er opmærksomme på er hvorvidt disse reflekser fungerer optimalt i barnets første leveår og om reflekserne bliver integreret i nervesystemet så højere centre i nervesystemet kan tage over.

Forbliver reflekser uintegreret viser dette sig som

Eksempelvis er Moro refleksen forbundet med fight og flight respons. Et barn eller voksne med en ikke-integreret Moro refleks er ofte “på vagt”, og ofte over reagerer i helt almindelige situationer med enten at være aggressiv eller at undgår alt barnet ser som en trusel. Barnets indlæring bliver påvirket, da barnet nemt bliver distraheret og overvældet i indlæringssituationer. Uintegreret kan den også vise sig som vedvarende indre følelse af utryghed, frygt for forandringer, mareridt, følelsesmæssige labilitet og lav muskeltonus.

Griberefleks er tæt forbundet med udviklingen af finmotorik og finmotoriske færdigheder. Børn med uintegreret gribberefleks kan have umoden blyantsgreb. Ofte vil barnet undgår at bruge finmotorik(tegne, skrive). Uintegreret griberefleks kan også give sig til kende igennem tydelig forsinket sproglige udvikling eller blot subtile sproglige vanskeligheder.

Galant refleks påvirker bla. barnets koncentrationsevne. Barnet med uintegreret Galant refleks kan virke urolig og ufokuseret og kan have svært  ved at sidde stille, fordi stoleryg eller tøj der berører ryggen udløser refleksen. Uintegreret Galant refleks kan indvirke negativt på arbejdshukommelsen. Den kan også vise sig som sengevædning hos børn.

Asymetrisk nakkerefleks (ATNR refleks) er tæt forbundet med vores koordinationsevne. Børn med uintegreret ATNR kan bl.a. have svært ved at lære at cykle, kan have meget dårlig håndskrift(dysgrafi), dårlig balanceevne, hånd-øje koordination og perception af former. Barnets evne til at udtrykke sig på skrift kan blive forstyrret, når ATNR forbliver aktiv.

Babinski refleks er meget tæt forbundet med udviklingen bl.a af sproglige og  kommunikative færdigheder. Uintegreret kan påvirker vores evne til at udtrykke sig. Børn med uintegreret babinski refleks kan have svært ved at kravle og kravler de, bliver deres kravlestadie meget hurtig overstået. 

I alt arbejder jeg med 20 reflekser udover at jeg tjekker dig eller dit barns stresniveau, som manifesterer sig i kroppen.

TRE - Trauma og Tension Releasing Excercises

TRE – Trauma og Tension Releasing Excercises er en forholdsvis ny og simpel måde til at arbejde med spænding, stress og traumatiske erfaringer. Metoden er udviklet af David Berceli  og består af 7 øvelser, der aktiverer kroppens evne til at ryste. Denne såkaldte neurogene tremor få kroppen til at komme af med psykisk og fysisk spænding.

Det er ens reaktion på en oplevelse, der udløser et traume. Nervesystemet bliver overaktivt, energien kan ikke frigøres og kan udløse en traumatisk stressreaktion. TRE kan netop frigøre den energi der er opstået under en overvældende oplevelse og har sat sig som et trauma.

Måske oplever du et eller flere fysiske smerter og/eller psykiske problemer (angst, depression), som du ikke kan forstår årsagerne til? Måske har du nogle symptomer, der er opstået efter et fald eller andet mindre eller større ulykke?  Det kan være at du føler dig lidt stresset, urolig eller i ubalance. Alt dette kan opstår som et følge af traume, som du kan bruge TRE for. 

Metoden er som udgangspunkt velegnet til alle. Den har vist sig meget velegnet til at nedbringe stress hos folk der ofte arbejder under  betingelser fx i brandvæsen og politi. Der er gode resultater i arbejde med folk der oplever udbrændthed fx. lærer, pædagoger, psykologer, læger mm. Der er også flere og flere forskningsstudier der bekræfter metodens gavnlige effekt hos kronisk syge patienter.   

I det  indledende interview afklarer vi om der kan være kontraindikationer og om metoden også er velegnet for dig. Dette for at sikre at din TRE-proces er så sikke for dig som mulig.

PS. Jeg arbejder ikke med skizofreni og dissociativ personlighedsforstyrrelse, med denne metode.  

 

Rådgivning

Jeg tilbyder specialiseret rådgivning ved forskellige problematikker. Her kan du læse hvad jeg især besæftiger mig med. 

Hjælp et autistisk barn til udvikling
Støt et ængste barn til at møde frygten
Støt et ADHD barn til bedre fokus
Støt det vrede og eksplosive barn
Tilknytning og mentalisering
Spejling efter Lars Rasborg principper
Anerkendelse i praksis
Udvilkingsunderstøttende konflikthåndtering

Om mig

 

Min passion, mit ønske og det der står mit hjerte nært er, at børn og voksne får de bedste muligheder i livet. Jeg har set mange eksempler på, at børn og voksne der mødes med den rette tilgang og/eller får den rette behandling kan gå fra stresset og sårbar til robust. De kan opleve verden på en mindre overvældende måde, få mere overskud til at overkommer de daglige udfordringer og bliver i stand til at udvikler nye færdigheder som afspejler det sandfærdige potentiale, der ofte ligger skjult for det blotte øje.

 

Anbefalinger  

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

Ønsker du forandringen?

Start allerede i dag

 

Hvordan?

 

Du booker din første tid hos mig, som vi bruger på at skaber et overblik over din situation. Første gang afsætter jeg ca. halvanden session, så der er god tid til at kortlægge hvad vi skal arbejde med og sammen planlægge dit forløb.
Tidsrammen for forløbet vurderer vi løbende og tidsintervallet vil gå fra et tæt forløb til at flade ud i takt med at du føler dig sikker i at arbejde videre med dig selv på egen hånd.

Jeg ser frem til at hjælpe dig at komme igennem det du står overfor.