Behandling

Livet byder os på forskellige udfordringer og oplevelser – store som små – mere eller mindre betydningsfulde for vores psykiske ve og vel. Noget der kan belaste vores psykiske  udvikling allerede fra en meget tidlig alder er uintegrerede reflekser, relationelle trauma og enkeltstående overvældende oplevelser. Alle disse faktorer kan være så belastende for ens psyke at de kan holde en tilbage fra at kunne være den bedste udgave af en selv.

Jeg arbejder med forskellige metoder, afhængig af hvilke udfordringer der ønskes at arbejde med. Er vanskelighederne forårsaget af enkeltstående oplevelser, kan blot få behandlinger være tilstrækkelig til at man kan komme videre. Er ens vanskeligheder af mere grundlæggende karakterer – forårsaget af uintegrerede reflekser, relationelle traumer eller langvarig stress –  vil det oftest være nødvendigt at arbejde mere intensiv eller i længere tid for at du kan opleve en markant bedring.

Jeg står klar til at hjælpe dig eller dit barn. Sammen finder vi frem til den behandling eller behandlingskombination du eller dit barn vil have gavn af.

Brug for længerevarende behandling

Som regel vil vi i den første samtale kunne kortlægge din eller dit barns problematik. På den måde bliver det tydeligt for dig hvad der er behov for at arbejde med for at du eller dit barn kan få det bedre. Allerede i den første samtale vil vi tale om forløbets længde og interval, så den matcher din økonomi.

Har du allerede været igennem en eller flere forskellige forløb, uden at få det ønskede udbytte, kan det være en indikation for at du sandsynligvis har brug for et længerevarende behandlingsforløb.

Psyken og kroppen

Terapeutisk er jeg bredt uddannet, orienteret og interesseret. Jeg arbejder ud fra en forståelse af at psyken og kroppen hænger sammen og at vi har det der skal til for at komme i trivsel. Jeg har fokus på at styrke dine iboende ressourcer blandt andet igennem bearbejdning af forskellige oplevelser som har sat gang i psykiske ubalancer og blokeringer og forhindrer dig i at leve det liv du ønsker. Bliver det relevant kan vi arbejde med de reflekser der fortsat er uintegreret og påvirker din egen eller dit barns trivsel og funktionsniveau.

EMDR er min primære behandlingsform, selv om jeg i sessionerne også kan trække på andre terapeutiske tilgange. Nedenunder kan du læse om de behandlingsmetoder jeg er uddannet i.

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

I EMDR arbejder vi ud fra den forståelse, at bag symptomer ligger ubearbejdede overvældende oplevelser. Nogle af disse oplevelser har du muligvis allerede glemt eller slet ikke tillægger nogen betydning. I terapien hjælper jeg dig med at identificere det der bør bearbejdes, for at du kan komme videre. Fokus er derfor ikke på symptommerne i sig selv, men på hvad der har forårsaget dem. Vi identificirer nøglesituationerne og ved hjælp af bilateral stimulation bearbejder dem i sessionerne. Dette er med til at skabe varige ændringer, der kan mærkes som forandringer i de invaliderende symptomer og din adfærd. Målet er, at du når dertil, hvor du er symptomfri og har kontrol over dine reaktionsmønstre.

EMDR er evidensbaseret og anerkendt af WHO som en meget effektiv metode til bearbejdning af svære psykologiske traumer, stress, angst og PTSD behandling. Den er også meget effektiv i bearbejdning af sorg, reaktioner på fysiske sydgomme, behandling af depression, bearbejdning af vrede og rigtig mange andre tilstende som er forbundet med stærke følelser.

Bearbejdning af de oplevelser der ligger til grund for dine problemstillinger, kan være følelsesmæssigt bevægende og en meget intens oplevelse. Ved sessionens afslutning vil du dog opleve at du igen er mere fattet og rolig.

MNRI - Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration

Denne metode er udviklet af dr. Svetlana Masgutova og her arbejder jeg med at integrere de primitive reflekser der er under eller overaktive i hjernestammen, vores mest primitive niveau i den menneskelig hjerne.

Nogle af reflekserne er alment kendt for de fleste forældre og de fleste kan nikke genkendende til sutte- eller griberefleksen. Det som det færreste er opmærksomme på er hvorvidt disse reflekser fungerer optimalt i barnets første leveår og om reflekserne bliver integreret i nervesystemet så højere centre i nervesystemet kan tage over.

Forbliver reflekser uintegrerede viser dette sig som forstyrrelser i kommunikation(fx manglende eller forsinket sprogudvikling), kognitive evner(fx manglende evne til at holde fokus og opmærksomhed) eller emotionelle vanskeligheder(fx eksplosiv adfærd).  

Eksempelvis er Moro refleksen forbundet med vores fight og flight respons. Et barn eller voksen med en ikke-integreret Moro refleks er ofte “på vagt”, ofte over reagerer i helt almindelige situationer med enten at være aggressiv eller at undgår alt vedkommende ser som en trusel. Barnets indlæring bliver påvirket, da barnet nemt bliver distraheret og overvældet i indlæringssituationer. Uintegreret Moro kan også vise sig som vedvarende indre følelse af utryghed, frygt for forandringer, mareridt, følelsesmæssige labilitet og lav muskeltonus.

Griberefleks er tæt forbundet med udviklingen af finmotorik og finmotoriske færdigheder. Børn med uintegreret gribberefleks kan have umoden blyantsgreb. Ofte vil barnet undgår at bruge finmotorik(tegne, skrive). Uintegreret griberefleks kan også give sig til kende igennem tydelig forsinket sproglige udvikling eller blot subtile sproglige vanskeligheder.

Galant refleks påvirker bla. barnets koncentrationsevne. Barnet med uintegreret Galant refleks kan virke urolig og ufokuseret og kan have svært  ved at sidde stille, fordi stoleryg eller tøj der berører ryggen udløser refleksen. Uintegreret Galant refleks kan indvirke negativt på arbejdshukommelsen. Den kan også vise sig som sengevædning hos børn.

Asymetrisk nakkerefleks (ATNR refleks) er også tæt forbundet med vores koordinationsevne. Børn med uintegreret ATNR kan også have svært ved at lære at cykle, kan have meget dårlig håndskrift(dysgrafi), dårlig balanceevne, hånd-øje koordination og perception af former. Barnets evne til at udtrykke sig på skrift kan også blive forstyrret, når ATNR forbliver aktiv.

Babinski refleks er meget tæt forbundet med udviklingen bl.a af sproglige og  kommunikative færdigheder. Uintegreret kan påvirker vores evne til at udtrykke sig. Børn med uintegreret babinski refleks kan have svært ved at kravle og kravler de, bliver deres kravlestadie meget hurtig overstået. 

I alt arbejder jeg med 20 reflekser udover at jeg tjekker din eller dit barns stressniveau, som manifesterer sig i kroppen.

TRE - Trauma og Tension Releasing Excercises

TRE – Trauma og Tension Releasing Excercises er en forholdsvis ny og simpel måde til at arbejde med spænding, stress og traumatiske erfaringer. Metoden er udviklet af David Berceli  og består af 7 øvelser, der aktiverer kroppens evne til at ryste. Denne såkaldte neurogene tremor få kroppen til at komme af med psykisk og fysisk spænding.

Det er ens reaktion på en oplevelse, der udløser et traume. Nervesystemet bliver overaktivt, energien kan ikke frigøres og kan udløse en traumatisk stressreaktion. TRE kan netop frigøre den energi der er opstået under en overvældende oplevelse og har sat sig som et trauma.

Måske oplever du et eller flere fysiske smerter og/eller psykiske problemer (angst, depression), som du ikke kan forstår årsagerne til? Måske har du nogle symptomer, der er opstået efter et fald eller andet mindre eller større ulykke?  Det kan være at du føler dig lidt stresset, urolig eller i ubalance. Alt dette kan opstår som et følge af traume, som du kan bruge TRE for. 

Metoden er som udgangspunkt velegnet til alle. Den har vist sig meget velegnet til at nedbringe stress hos folk der ofte arbejder under belastede betingelser fx i brandvæsen og politi. Der er gode resultater i arbejde med folk der oplever udbrændthed fx. lærer, pædagoger, psykologer, læger mm. Der er også flere og flere forskningsstudier der bekræfter metodens gavnlige effekt hos kronisk syge patienter.   

I det  indledende interview afklarer vi om der kan være kontraindikationer og om metoden også er velegnet for dig. Dette for at sikre at din TRE-proces er så sikke for dig som mulig.

PS. Jeg arbejder ikke med skizofreni og dissociativ personlighedsforstyrrelse, med denne metode.  

 

Kognitiv adfærdsterapi

Denne terapi giver mig redskaber til at hjælpe dig til at se på det forhold, at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler indbyrdes påvirker hinanden og kan skabe og opretholde psykiske problematikker som stress, angst, depression mm.. I sessionerne arbejder vi på at identificere og ændre urealistiske og uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, der hæmmer dine handlemuligheder og forhindrer dig i at komme i psykisk bedring.

Vi udforsker din oplevelse af dig selv og verden omkring dig ud fra terapiens grundtanke om at vores oplevelse af os selv og de situationer vi kommer ud for aldrig er objektive og neutrale og at vi kun er i stand til at lægge mærke til en del af virkeligheden, da vores perception er sellektiv. Vi udforsker derfor hvilken sindsstemning og tidligere erfaringer farver dine oplevelser af virkeligheden, giver følelsesamæssig ubehag og manifesterer sig som stress, angst, depression mm.

I forløbet lærer du at sætte ind over tanker, adfærd og kropslige reaktioner. Igennem bevidste vælg får du bedre kontrol over dit liv, dine handlemønstre og din psykiske tilstand. 

Narrativ terapi

 Denne terapeutiske tilgang giver mig værktøjer til at jeg kan hjælper dig til at udfordre dine måder at tænke og agere på. Du bliver bedre i stand til at se på dine mønstre og arbejde med dem der skader dig mere end de gavner.  Her tager vi udgangspunkt i dine almindelige fortællinger om dig selv, leder efter små sprækker i din fortælling som kan udforskes og give en alternativ måde at forstår dig og din situation på. Vi har fokus på at udforske de positive historier om dig selv og dit liv, for at udfordre de negative historier, der forhindrer dig i at komme videre. Vi leder efter forandringer, som små tegn på at du bevæger dig i den ønskede retning og har fokus på de ressourcer og potentialler du allerede trækker på.  

“Det er ikke dig der er problemet. Det er problemet, der er problemet”.