Supervision

Når vi arbejder med mennesker, bliver vi dagligt selv påvirket og påvirker andre, mere end vi umiddelbart selv tror. Det kan medføre forskellig belastninger, som i praksis kan vise sig som manglende overskud og lyst til at udføre sit arbejde, magtesløshed, irritation, skæld ud/reaktiv adfærd, nedsat evne til at bevare overblikket i relationen til dem vi arbejder omkring mm.

I supervisionen arbejder vi med at styrke din faglige og personlige kapacitet. Vi tager udgangspunkt i de problematikker og udfordringer du står I og gennem samtale, arbejder vi målrettet med at finde inspiration og handlemuligheder. Hurtigt lærer du at benytte forskellige værktøjer og metoder situationsbestemt. Du vil hurtig kunne se hvilke personmæssige, relationelle og/eller situationelle faktorer der vedligeholder eller forværrer problematikker, og blive skarp til at tilrettelægge udviklingsunderstøttende indsatser der virker.

Afhængig af sagens problematik kommer vi ind på forskellige områder. Almen og specialpædagogik, lov-auousel pædagogik, stress-sårbarhedsmodellen, mentalisering, børnehavegruppe- eller klasseledelse, spejling(efter Lars Rasborg principper), positiv og negativ positionering og forstærkning, anerkendelse i praksis, relationelle cirkler, tilknytning mm.

Jeg tilbyder supervision til:

 

Psykologer under autorisation
Pædagoger og lærer
Familiebehandler
Plejefamilier
Adoptivfamilier

hvorfor supervision?

Fordi supervision højner dit faglige niveau, er med til at forbygge stress og hjælper dig med at forblive professionelt nærværende i dit arbejde.